Abilix Krypton + Scratch 3. Sterowanie robotem w trybie rzeczywistym.

 

Robot: Abilix Krypton

Poziom: Łatwy

Program: Scratch 3.0

 

 

Zadanie:

Napisz program w Scratch dzięki któremu robot Krypton będzie sterowany za pomocą klawiatury komputera.

Level up:

Zamień duszka (Sprite) na strzałki i dopisz instrukcje dzięki której na scenie programu pojawią się strzałki wskazujące stronę w którą robot się porusza.

Możesz zmienić także tła w zależności od ruchu robota.

 

 

Rozwiązanie:

 • Najprostszym sposobem na wykonanie sterowania jest wykorzystanie prostego bloku „when „KEY” pressed” [zakładka ZDARZENIA (events) ]. Do niej należy dołączyć bloki sterowania motorami (z zakładki sterowania robotem ABILIX KRYPTON).
 • Po wciśnięciu ustalonego przycisku (strzałki, spacja) robot będzie wykonywał program bez przerwy do czasu wyłączenia programu, bądź zmiany instrukcji (przez wciśnięcie innego klawisza sterującego) –  Warto zatem dodać przycisk zatrzymania programu. Tutaj świetnym pomysłem jest wykorzystanie np. klawisza spacji jako hamulca pojazdu (STOP).
 • Do instrukcji STOP wykorzystujemy tak samo silniki, jednak ich moc ustalamy po prostu na
  wartość 0.
 • Należy pamiętać o wpisaniu odpowiednich parametrów kierunku działania motorów (+/-)

Zastanów się:

 1. Jaką czynność należy wykonać by robot poruszał się szybciej / wolniej?
 2. Jak należy zmienić parametry pracy silnika podczas wykonywania skrętu by robot:
  a) obracał się w miejscu? (wykonał zwrot, tzn. obrót w miejscu)
  b) obracał się względem osi obrotu jednego koła? (wykonał skręt)

Level up – Wskazówki

Aby wykorzystać duszka ze strzałkami nal

eży najpierw usunąć popularnego liska i za pomocą przycisku „choose a sprite” wybrać nowego (najprościej wyszukać „Arrow”. Duszek ten posiada kilka wbudowanych kostiumów (strzałki prosto, w tył, lewo, prawo). Kolory można oczywiście pozmieniać w zakładce „costumes” )

Podobnie można dodać tło (Backdrops). Załączamy pliki – zdjęcia robota Crawler Tank.

Zmiany kostiumów i tła odbywają się za pomocą modułów „switch costumes” i „switchbackdrops”, które znajdują się w zakładce „LOOK”

W załącznikach wrzucamy:

 1. Program Scratch 3.0 dla robotów Krypton
 2. Crawler Tank – Instrukcja
 3. Zdjęcia robota Crawler Tank, które mogą posłużyć jako sceny programu
  a) Front
  b) Side
 4. Przykładowe rozwiązanie zadania

Dodaj komentarz