Przedsiębiorcza klasa

Metodyczne szkolenie dla kadry pedagogicznej, które przygotowuje nauczycieli przedmiotowych i wychowawców do przeprowadzenia szeregu warsztatów wprowadzających uczniów w świat pieniądza i ekonomii.

Podczas szkolenia poruszymy tematy takie jak:

  • w jaki sposób zapoznać uczniów z rysem historycznym pieniądza, waluty, ekonomii i handlu
  • jak wprowadzać pojęcia związane z ekonomią, giełdą, rynkiem walutowym
  • jak w praktyce rozwijać przedsiębiorczość uczniów
  • jak stworzyć z uczniami budżet klasowy/ domowy, wprowadzać metody oszczędzania
  • jak założyć z uczniami „Mini-przedsiębiorstwo” i zorganizować „Szkolny Dzień Przedsiębiorczości”
  • omówienie narzędzi (gry, aplikacje, karty pracy) wspomagających pracę warsztatową

Czas: 4 godziny

Ilość uczestników: 8 – 20 os.

Cena: 2000 zł

Po szkoleniu każdy uczestnik otrzyma certyfikat.