Sport Activites with Ozobot – speak and show

Proste zadanie powtórzeniowe, które z powodzeniem można wykorzystać w ramach ćwiczeń z czasownikiem „can” i dowolnym słownictwem dotyczącym czynności.

W tym wypadku wykorzystaliśmy słownictwo dotyczące sportu – książka Tiger 3, Unit 3.

Treść zadania:

  1. Wytnij obrazki i słowa dotyczące sportu.
  2. W parach naprzemian pokazujcie koledze/koleżance obrazki lub teksty.
  • Jeżeli jest pokazany obraz – należy nazwać ten sport i powiedzieć czy potrafimy go uprawiać. (np. Ride a horse. I can’t ride a horse)
  • Jeżeli pokazany jest tekst – należy przedstawić dany sport

3. Na kartce A3 przygotuj zadanie dla kolegi/koleżanki.

  • Przyklej obrazki i teksty na kartkę w odpowiednich odległościach tak, by wyznaczyć pomiędzy nimi trasę dla Ozobota.
  • Wyznacz trasę dla Ozobota według wyznaczonych warunków:

– Ozobot mija obrazek (np. przedstawiający jazdę konną):

  • jeżeli trasa wokół obrazka jest niebieska – kolega mówi zdanie twierdzące z czasownikiem „can”, np.: I can ride a horse
  • jeżeli trasa wokół obrazka jest zielona – kolega zadaje pytanie z czasownikiem „can”, np: „Can you ride a horse”
  • jeżeli trasa wokół obrazka jest czerwona – kolega mówi zdanie przeczące dotyczące obrazka, np., „I can’t ride a horse”

– Ozobot mija przyklejony tekst (np. wyrażenie „ride a horse”):

Należy pokazać/przedstawić mijany tekst, np. udawać jazdę konną.

Enjoy!

Dodaj komentarz