Światowy Dzień Zespołu Downa – Skarpetki nie do pary [Ozobot]

  1. Temat zajęć: Zwrócenie uwagi na problemy osób z Zespołem Downa i ich Rodzin – pogadanka
  2. Klasy I – III
  3. Karta pracy, dwie skarpetki nie do pary – symbol Światowego Dnia Zespołu Downa

Do pobrania:

Skarpetki nie do pary MR – Karta pracy (A4)

Dodaj komentarz