English Vocabulary Practice with Ozobots

Prosty scenariusz na to jak m.in. wykorzystujemy Ozobota do pracy na lekcji j. angielskiego. W

tym przypadku z jego pomocą będziemy ćwiczyć z najmłodszymi prostą wypowiedź w języku angielskim powtarzając jednocześnie poznane słownictwo. Materiał i plan z zajęć, które odbyły się w klasie pierwszej.

Nasza lekcja związana była z utrwaleniem kolorów (poznaliśmy je wcześniej) a także elementem wprowadzania słownictwa dotyczącego zawartości szkolnego piórnika i plecaka.

Analogicznie można wykonać podobne zajęcia z wykorzystaniem innego słownictwa.

Przebieg lekcji (w skrócie):

 1. Przypomnienie ustne słownictwa – nauczyciel pokazuje piórnik, ołówek, gumkę, temperówkę, kredkę, książkę, etc.
 2. Nauczyciel w rozsypance zapisuje słowa na tablicy, następnie wskazuje poszczególne słowa – uczniowie czytają je wspólnie na głos (ew. powtarzają za nauczycielem) – Czytanie globalne
 3. Nauczyciel rozdaje KP, sprawdza czy uczniowie rozumieją poszczególne wyrazy – „show me a book” / „can you point a pencil case?”
 4. Listening – uczniowie koloruja przedmioty zgodnie z poleceniami nauczyciela:
  – „Can you see a book? Colour it red”
  – „I want you to colour the pencil case orange”
  – „Take a blue crayon and colour the schoolbag, the schoolbag is blue”
  etc.
 5. Nauczyciel prosi uczniów by zapisali numery np. od 1-6 przy poszczególnych przedmiotach:
  – A yellow rubber is number one
  – Write number two next to the schoolbag
  * W klasach młodszych można zapisać cyfry na tablicy obok kilku zapisanych wyrazów – zadaniem ucznia jest odczytanie wyrazu (lub rozpoznanie go w formie graficznej (czyt. Globalne) ) i umieszczenie tej samej cyfry obok przedmiotu na swojej Karcie pracy.
 6. Uczniowie rysują trasę dla Ozobota w odpowiedniej kolejności na własnej karcie pracy (tzn. najpierw nr 1 (book), dalej nr 2 (schoolbag) etc.)
  WAŻNE! Robot ma przejechać obok danego przedmiotu – trasa nie dotyka przedmiotu
 7. Po zakończonej pracy uczniowie umieszczają Ozobota na początku wyznaczonej trasy – Ozobot przejeżdża obok poszczególnych przedmiotów a uczeń wymawia ich nazwy (np. „red pencil case”)

Efekt finalny:

 

Karta Pracy (A3) – do pobrania

School supplies and colours MR A3

Więcej kart pracy można znaleźc na naszej grupie fb: Roboty Edukacyjne w Szkole

Dodaj komentarz