Teaching vocabulary with Photon Robot

Kilka zadań na naukę i powtórzenie słownictwa z Photonem.

Warto pamiętać:

  1. Głównym tematem zajęć jest j. angielski, nie nauka programowania
  2. Programowanie nie  może w znacznym stopniu obciążać uczniów (stąd propozycja aplikacji Photon Move i Photon Draw)

Temat przewodni: School supplies, Klasa 1

Zadanie 1: Prezentacja i powtórzenie materiału:

  • nauczyciel wskazuje poszczególne obrazki, pyta: „What is it?”, „It is in your pencil case/schoolbag? Can you show me?” etc. następnie prosi uczniów by rozłożyli obrazki na polu maty edukacyjnej.

Następnie uczniowie dzieleni są na pary / grupy kilkuosobowe (w zależności od ilości robotów).

Zadanie 2. Can I have a green pencil?

Uczeń prosi kolegę o konkretny przemiot używając zwrotu „Can I have?” Drugi uczeń tworzy program w Photon Draw (bądź wykorzystuje aplikację Photon Move do poruszania się po planszy). Uczeń zatrzymuje się na wybranym polu, programuje czułka tak, by zaświeciły się w kolorze przedmiotu a następnie przekazuje obraz koledze. I tak do ostatniego przedmiotu 😉

Zadanie 3. Pack up your schoolbag

Nauczyciel na tablicy umieszcza dwie kolumny obrazków – co powinno znaleźc się w jednym plecaku, co w drugim. Zadaniem każdego z uczniów jest zaprogramować robota w taki sposób, by pokonał trasę prze każdy z przedmiotów, który ma się znaleźć w plecaku.  Uczeń zatrzymuje się na wybranym polu, programuje czułka tak, by zaświeciły się w kolorze przedmiotu.

W starszych klasach zamiast obrazków (flashcards) warto na tablicy po prostu napisać nasze zapotrzebowanie dla grupy A/B (bądź też dla poszczególnych osób)

Zadanie 4. Match the words with the pictures

Uczniowie na zmianę biorą karteczkę z tekstem, czytają i tworzą program dzięki któremu robot zawiezie wyraz do danego przedmiotu. Lepsi uczniowie mogą też przeczytać wyraz i nagrać dźwięk. Następnie dobrze jest odtworzyć go w momencie dotarcia do wyznaczonego miejsca.

Do pobrania:

  1. word cards school supplies
  2. school supplies – flashcards

Więcej kart pracy można znaleźc na naszej grupie fb: Roboty Edukacyjne w Szkole

Dodaj komentarz